SLUŽBY

Dodávatelia verejných inštitúcii

Sme lídrom v Európe v oblasti riadenia a správy pohľadávok dodávateľov do verejného sektora.

Správa pohľadávok

Vďaka 35 ročným skúsenostiam pri správe pohľadávok vo výške takmer 3 miliardy EUR zaručuje naša platforma vyšší výkon pohľadávok, kratšiu dobu ich splatnosti a nižšie náklady pre dodávateľov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dodávateľom do verejnej správy.

 

SLUŽBY BFF

 • Riadenie všetkých činností viažúcich sa ku správe pohľadávok ako správa celkového životného cyklu od vystavenia faktúr až po ich zaplatenie
 • Viac ako 200 ľudí zapojených do správy pohľadávok 
 • “Všetko zahrnuté v jednej cene” pokrýva služby za správu, budúce nákupy zostávajúcich pohľadávok za vopred dohodnutých podmienok
 • Riešenia pre rozporované pohľadávky
 • Schopnosť riadiť elektronický proces vystavovania faktúr

 

KĽÚČOVÉ VÝHODY

 • Plne prispôsobiteľný a itegrovaný obchodný model, ktorý dokáže kombinovať bezregresný faktoring so správou pohľadávok 
 • Zníženie interných nákladov umožní klientom sústrediť sa na kľúčové aktivity 
 • Vysoká starostlivosť o dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • Jedno kontaktné miesto pre všetky orgány verejnéj správy počas celej životnosti pohľadávok
 • Stály monitoring kvality pohľadávok a zisťovanie potencionálnych fakturačných nedostatkov
 • Priamy prístup do rekonsiliačných systémov spoločnosti

 


 

Náš systém správy pohľadávok môže byť integrovaný s množstvom modulárnych služieb, ktoré vieme prispôsobiť potrebám klienta:

 

SPRÁVA POHĽADÁVOK V ZDRAVOTNÍCTVE A VO VEREJNEJ SPRÁVE

Správa a spracovanie pohľadávok voči miestnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nemocniciam, obciam, mestám a vyšším územným celkom s cieľom skrátenia doby ich inkasa.

 

SPRÁVA POHĽADÁVOK V DISTRIBUČNEJ SIETI DODÁVATEĽOV LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

BFF tiež ponúka služby správy pohľadávok, ktoré zahŕňajú celý distribučný systém vrátane lekární, kliník a veľkoobchodu. Poskytujeme vyššiu efektivitu riadenia nákladov a skracujeme čas do úplného zaplatenia vďaka úzko špecializovanému partnerstvu.

 

E-Fakturácia B2B a B2G

Sme pripravení na celkový proces elektronickej fakturácie aktívnych a pasívnych cyklov (B2B) ako aj iba aktívneho cyklu (B2G). Poskytujeme elektronické úložisko a dodatočné služby.

 

PRÁVNA PODPORA

Poradenské služby pre optimalizáciu právnych krokov ako nástrojov na vymáhanie pohľadávok. Iniciovanie a vedenie právnych sporov v mene klienta, využívanie externých právnych služieb s garanciou vysokej kvality technického poradenstva.