Podporujeme likviditu.
Vytvárame vzťahy.
Financujeme.

Naše služby

Finančné údaje za celý rok 2022

UPRAVENÝ ČISTÝ PRÍJEM
146.0
euro mln
REPORTED NET INCOME
232.0
euro mln
ROTE
39 %
 
VÝPLATNÝ POMER DIVIDENDY
100 %
 
CELKOVÁ KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ
22.3 %
 
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito