Podporujeme likviditu.
Vytvárame vzťahy.
Financujeme.

Naše služby

Finančné údaje za celý rok 2021

UPRAVENÝ ČISTÝ PRÍJEM
125.3
euro mln
REPORTED NET INCOME
197,4
euro mln
ROTE
36 %
 
VÝPLATNÝ POMER DIVIDENDY
100 %
 
CELKOVÁ KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ
21.6 %
 
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito