SLUŽBY

Dodávatelia verejných inštitúcii

Sme lídrom v Európe v oblasti riadenia a správy pohľadávok dodávateľov do verejného sektora.

Bezregresný faktoring

Náš bezregresný faktoring poskytujeme v súlade s účtovnými štandardmi IAS-US GAAP and s certifikáciou najväčších audítorských spoločností. Pohľadávky su plne postúpené na BFF a tak odpísateľné z účtovníctva klienta.

Je to komplexné end-to-end finančné riešenie: dokážeme na základe požiadaviek klienta riadiť celý proces vymáhania postúpených pohľadávok bez nutnosti intenzívneho zapájania klienta do týchto procesov. Vyplácame nominálnu hodnotu pohľadávok klienta očistenú o všetky poplatky typu “všetko v jednom”. Ponúkame možnosti uzatvárania globálnych korporátnych dohôd pre krajiny kde pôsobíme.

 

BFF SLUŽBY

 • Zníženie rizík: po postúpení pohľávok nenesie dodávateľ viac zodpovednosť a to ani v prípade ak verejné inštitúcie nebudú platiť
 • Plne prispôsobiteľné procesy
 • Pravidelné a jednorazové postúpenia pohľadávok
 • Žiadne úverové limity na krajiny, regióny alebo verejných dlžníkov
 • Nevytvárame žiadne black listy vo verejnom sektore
 • Fixné a transparentné cenové podmienky: typu všetko v jednom 

KĽÚČOVÉ VÝHODY

 • Plánovanie Cash-flow
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Zlepšenie bilančných ukazovateľov 
 • Tvorba likvidity 
 • Skrátenie doby do zaplatenia faktúr

 


 

Náš bezregresný faktoring môže byť integrovaný s množstvom modulárnych služieb, ktoré vieme prispôsobiť potrebám klienta:

 

INVESTIČNÉ RIEŠENIA

Finančné riešenia pre spoločnosti, ktoré dodávajú investičné celky organizáciám verejnej správy, samosprávam a verejným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naše služby su modulárne a plne adaptovateľné potrebám klienta a zároveň prispôsobené pre odvetvia ako sú: energetika, teplárne, plynárne, vodohospodárske podniky, telekomunikácie a zdravotníctvo.

BFF poskytne rýchly prístup k finančním prostriedkom na zaistenie počiatočnej investície, ktorú uskutočňuje klient ako aj pokrytie ďalších očakávaných výdavkov, ktoré budú ešte len prichádzať za služby a údržbu.

 

POSTUPNÝ FAKTORING

Finančný nástroj pre spoločnosti, ktoré predávajú svoje produkty prostredníctvom distribučných sietí, ktoré následne tieto tovary predávajú organizáciám verejnej správy alebo verejným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Užitočný nástroj pre výrobcov a distribútorov.