BFF je popredný nezávislý
finančný špecialista v Európe. 


Špecializujeme sa na faktoring, poskytovanie úverov,
služby v oblasti cenných papierov, bankovníctvo a podnikové platby..

Dodávatelia verejných inštitúcii

Sme lídrom v Európe v oblasti riadenia a správy pohľadávok dodávateľov do verejného sektora.

Samospravy a nemocnice

Ponúkame financovanie zdravotníckym zariadeniam a samosprávam v strednej a východnej Európe.