Dokumenti

Dovoľujeme si Vás informovať o nových pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti BFF Central Europe s.r.o., obsahujúcich regulačné zmeny zavedené nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov ("GDPR"), účinným od 25. mája 2018.

Prostredníctvom týchto nových pravidiel ochrany osobných údajov budú mať zmluvné strany spoločnosti BFF Central Europe s.r.o. možnosť sa zrozumiteľne a jednoducho oboznámiť s rozsahom a účelom spracovania osobných údajov a s právami na ich ochranu.

Oboznámte sa prosím s pravidlami spoločnosti BFF Central Europe s.r.o. o ochrane osobných údajov pri ich spracúvaní.

Vaše žiadosti o ďalšie informácie alebo konkrétne otázky môžete zaslať na e-mailovú na adresu: [email protected].

Informačné oznámenie podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 .pdf
Informačné oznámenie - Dodávateľ Podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 .pdf