O nás

Naša história

BFF Banking Group je najväčší nezávislý poskytovateľ špecializovaného financovania v Taliansku a líder v Európe, špecializujúci sa na správu a bezregresný faktoring obchodných pohľadávok pre dodávateľov verejnej správy, služby správy cenných papierov, bankovníctva a firemných platieb.

Skupina pôsobí v Taliansku, Chorvátsku, Českej republike, Francúzku, Grécku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a v Španielsku.

BFF Bank

2021

EURÓPSKY LÍDER

BFF pôsobí v 9 krajinách, kde je popredným hráčom v oblasti správy a bezregresného faktoringu obchodných pohľadávok pre dodávateľov verejnej správy a do zdravotníctva v Európe.

Fúzia s DEPObank rozširuje náš okruh činností na služby správy cenných papierov, bankovníctva a korporátnych platieb.

2014-20

TRANSFORMÁCIA NA BANKU, UVEDENIE NA TALIANSKU BURZU CENNÝCH PAPIEROV A EXPANZIA DO ZAHRANIČIA

BFF se stala bankou (2013) a bola uvedená na taliansku burzu cenných papierov v roku 2017.

BFF rastie v Európe vďaka akviziciám v strednej a východnej Európe (2016).  Svoje služby ponúka klientom v Portugalsku, Grécku, Chorvátsku a vo Francúzku. Obchod v Španielsku je konsolidovaný vďaka akvizícii s IOS Finance (2019).

2010-13

ODOLNOSŤ POČAS KRÍZY, ZAHÁJENIE MEZINÁRODNEJ EXPANZIE

Mezinárodná expanzia začala v Európe (2010 v Španielsku).

Ponuka BFF je k dispozícii všetkým dodávateľom verejnej správy a do zdravotníctva v súlade s ich potrebami.

1985

ZALOŽENIE BFF

Skupina farmaceutických firiem založila BFF za účelom správy a vymáhania pohľadávok od subjektov verejnej správy, a čoskoro se stala lídrom na svojom referenčnom trhu.

Aktualizácia 10. júna 2021