Médiá

Tlačové správy

04 mar 2021
BFF predstavuje novú identitu značky
Vynovený dizajn na oslavu vytvorenia jednej z najvýnosnejších a najlepšie kapitalizovaných bankových skupín v Európe.

 

 

Miláno 4. marca 2021 - BFF s hrdosťou ohlasuje novú identitu značky pri príležitosti fúzie medzi materskou spoločnosťou Banca Farmafactoring S.p.A. a DEPObank S.p.A.1, ktorá spoločne vytvára BFF Bank S.p.A.

BFF je popredný nezávislý finančný špecialista v Európe s vysokou tvorbou kapitálu, vysokou ziskovosťou a udržateľným obchodným modelom zameraným na rast. Špecializuje sa na factoring a poskytovanie úverov, služby v oblasti cenných papierov, bankovníctvo a podnikové platby.

Modernizované logo povedie novú identitu značky v skupine a postupne nahradí pôvodnú ikonu od 5. marca, teda dátumu účinnosti fúzie. Postupné nahradzovanie sa plánuje s cieľom naplniť interný a externý rastúci dopyt po ochrane životného prostredia a vytváraní udržateľných stratégií na všetkých úrovniach.
Proces rebrandingu bude preto od marca prebiehať postupne v celej Európe, aby sa zabránilo plytvaniu zdrojmi ako papierom a inými materiálmi, ktoré je potrebné vymeniť alebo reorganizovať.

Nový dizajn bol dnes prvýkrát predstavený všetkým zamestnancom na živom digitálnom podujatí, ktoré zhromaždilo celú skupinu po celej Európe, v súlade s inkluzívnou kultúrou, ktorá stavia ľudí do centra našej organizácie.

"Nová identita je symbolom významného kroku, ktorý sme dokončili v rámci vývoja našej skupiny. Máme jedinečnú pozíciu, aby sme dosiahli vynikajúce výsledky, a preto sme chceli modernizovať naše logo, aby sme značku lepšie zosúladili s našou stratégiou" - uviedol Massimiliano Belingheri, generálny riaditeľ spoločnosti BFF Banking Group.

 

* * *


Inšpirované umením
Firemný znak bol v nadväznosti na súčasný dizajn zjednodušený a otočený tak, aby naznačoval pohyb vpred.

Je inšpirované umeleckým dielom Danza [Tanec], ktoré spoločnosť zadala umelcovi Gianfrancovi Pardimu a ktoré v roku 20062 venovala mestu Miláno, na výzdobu jednej z hlavných brán mesta, v tesnej blízkosti sídla BFF.

Socha je zložená zo série žltých ohnutých čiar, ktoré svojimi krivkami a prerušeniami naznačujú pohyb a dynamiku zmien v súlade s našimi princípmi neustálej inovácie a excelentnosti v realizácii.

Odôvodnenie sloganu
Nové logo zachováva slogan zavedený v roku 2017: „banka ako žiadna iná“.
Spojením s DEPObank kombinujeme dvoch lídrov v príslušných segmentoch. Slogan nám pripomína naše úspechy a jedinečné príležitosti do budúcnosti.

Vyhlásenia o misii a vízii sa zachovávajú, ako sa uvádza v strategickom pláne „BFF 2023“.
Poslanie: Byť lídrami v oblasti inovácií, služieb zákazníkom a vo výkone na našich referenčných trhoch s nízkym rizikovým profilom a vysokou prevádzkovou efektivitou v súlade s najlepšími postupmi v riadeni spoločností so zameraním na verejné inštitúcie.
Vízia: Byť lídrom v oblasti špecializovaného financovania v Európe.

Písmo a farby
Každé z písmen bolo veľké a zväčšené, aby poskytovalo okamžité prepojenie so značkou a jej významom pre rast, pevnosť a agilitu. Písmo je jedinečné, čím ďalej potvrdzuje slogan „banka ako žiadna iná“.

Farby zostávajú rovnaké, s prevahou žltej, ktorá pripomína prácu Pardiho, a modrej, navyše vylepšenej palety, ktorá sa lepšie hodí pre digitálne kanály.

Tri rôzne obchodné línie - faktoring a pôžičky, služby v oblasti cenných papierov, bankovníctvo a korporátne platby - budú mať z novej palety svoje vlastné výrazné farby, ktoré budú zreteľnejšie rozpoznateľné.

Nové logo navrhol Ideogramma.

 

 

1.    DEPObank je popredným talianskym hráčom v sektore služieb cenných papierov a bankových platieb s klientskou základňou viac ako 400 klientov vrátane podielových fondov, bánk, platobných inštitúcií, veľkých spoločností a verejnej správy. Transakcia bola oznámená v máji 2020 a účinná od 1. marca 2021: https://www.bffgroup.com/en/press-releases/closing-depobank 
2.    Zo zbierky súčasného umenia Farmafactoring Foundation. Zbierka obsahuje viac ako 250 umeleckých diel od prvých rokov po druhej svetovej vojne do začiatku roku 2000, ktoré vytvorili umelci ako Valerio Adami, Enrico Baj, Alberto Burri, Hsiao Chin, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro a Joe Tilson. Je trvalo vystavená v milánskom sídle bankovej skupiny BFF.