Médiá

Tlačové správy

9. mája 2018
BANKOVÁ SKUPINA BFF: Odteraz s novou identitou skupiny pod jednotnou značkou “BFF Banking Group”
BFF Banking Group (BFF), líder v správe a bezpostihovom faktoringu pohľadávok z obchodného styku s verejnou správou, oznamuje rebranding skupiny na jednotnú značku “BFF”.

Počnúc dneškom, BFF Banking Group bude prítomná pod značkou BFF na ôsmych trhoch, kde v súčasnosti pôsobí: Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Grécko a Chorvátsko.

Osem rokov po začatí procesu internacionalizácie, ktorý sa spustil vstupom na španielsky a portugalský trh, pokračoval vstupom do regiónu Strednej a Východnej Európy v roku 2016 a následne do Grécka a Chorvátska v roku 2017 a 2018, BFF ďalej pokračuje v konsolidácii integrácie všetkých svojich entít pod jednu spoločnú skupinovú identitu. Tento rebranding ďalej posilní naše silné postavenie na trhu, ktoré BFF dosiahlo za viac než 30 rokov aktivity, spoločne so znalosťou a oddanosťou na každom z lokálnych trhov.

“Rebranding všetkých entít našej skupiny na spoločnú značku «BFF» je ďalším posilnením našej pozície jediného celoeurópskeho hráča schopného pokrývať – na rôznych trhoch – finančné požiadavky spoločností, ktoré dodávajú tovary a služby verejnému sektoru,” uviedol CEO BFF Massimiliano Belingheri.