Podpora finančnej likvidity

Vytvárame vzťahy, zabezpečujeme včasné platby. Poskytujeme financovanie.

Maximalizácie investícií

Spájame poznatky a skúsenosti. Pracujeme efektívne na medzinárodných trhoch.

Financial Data

NET INCOME ADJ.
98
euro mln
ROTE
36 %
 
PAYOUT RATIO
100 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
21.6 %
 
TOTAL VOLUME OF RECEIVABLES
PURCHASED AND LOANS GRANTED
5,786
euro mln
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito