Podpora finančnej likvidity

Vytvárame vzťahy, zabezpečujeme včasné platby. Poskytujeme financovanie.

Maximalizácie investícií

Spájame poznatky a skúsenosti. Pracujeme efektívne na medzinárodných trhoch.

Financial Data

UTILE NETTO RETTIFICATO
98
mln di euro
ROTE
36 %
 
PAYOUT RATIO
100 %
 
TOTAL CAPITAL RATIO
21.6 %
 
VOLUMI DI CREDITI
ACQUISTATI ED EROGATI
5,786
mln di euro
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito