Poslanie a princípy

Poslanie

Stať sa lídrami v oblasti inovácií, služieb zákazníkom a realizácií na našich referenčných trhoch, s nízkym rizikovým profilom a vysokou prevádzkovou efektívnosťou, v súlade s osvedčenými postupmi správy a riadenia verejných spoločností.

Vízia

Stať sa lídrom v oblasti špecifickej medzery vo financovaní v rámci Európy, profitujúc z nášho vedúceho postavenia na trhu finančných služieb poskytovaných dodávateľom verejnej správy.

Naše hodnoty

Aktualizácia 19. septembra 2019